Vingroup chi 300 tỷ đồng hỗ trợ trồng rau sạch

02/09/2016