Tỷ giá VND/USD đang chịu nhiều sức ép trong tháng cuối năm

11/06/2017