Thịt heo đại hạ giá, dân Cần Thơ chen nhau mua

19/06/2017