Thị trường chứng khoán tăng kỷ lục sau khi Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp

12/06/2017