Taxi truyền thống được khuyến khích làm phần mềm cạnh tranh với Uber, Grab

04/06/2017