Tân Hiệp Phát khoe sẽ tăng doanh thu lên 3 tỷ USD

11/06/2017