Tag: tiền

Hé mở nguồn tiền dùng tái cơ cấu ngân hàng

Một nguồn tiền dự kiến được dùng để tái cơ cấu ngân hàng bắt đầu hé mở, theo kế hoạch của Chính phủ. Một loạt mục tiêu và kế hoạch lớn đặt ra cho ngành ngân hàng trong dự thảo đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ ...