Tag: giấy

Doanh nghiệp giấy trong vòng xoáy khó khăn

(THVN) -  Với gốc là những DN nhỏ lẻ, thiếu và yếu về mọi mặt, cộng thêm sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ các DN nước ngoài, cơ chế chưa thực sự thuận lợi... Câu hỏi làm thế nào để DN giấy trong nước thoát khó, tránh nguy cơ thua thiệt trên sân nhà mãi ...