Tag: công

Bệnh viện công tự chủ, bệnh nhân nghèo khốn đốn

(THVN) - Do khó khăn về ngân sách, theo một lộ trình gần như tất yếu, sắp tới đây các bệnh viện công lập phải tiến tới tự chủ tài chính hoàn toàn. Chủ trương này gây đau đầu cho không ít bệnh viện quá đặc thù. Tháng qua, ngồi thu lu trong một phòng bệnh chờ ...