Tag: cam kết

32 tỉnh, thành phố ký cam kết hỗ trợ DN

(THVN) - Lãnh đạo của 32 tỉnh, thành phố phía Nam đã ký cam kết với lãnh đạo Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) về việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây là hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 35 của Chính phủ. Các tỉnh, thành ...