Nhờ đi xuyên Việt, nhà phát minh Thụy Sĩ nghĩ ra chiếc áo thun “biết nói”

01/09/2016