Nhịp đập Thị trường 19/06: Sắc xanh lan tỏa

19/06/2017