Mỹ Linh: Sau vụ Kỳ Duyên, sẽ nỗ lực với trách nhiệm hoa hậu

03/09/2016