Hơn 800 chuyến bay bị chậm, hủy trong một tuần

11/06/2017