Giảm 1/3 giá, Bạch Đằng – HJC trúng gói thầu hơn 68 tỷ đồng

08/06/2017