Giá dầu hồi phục nhờ đàm phán về hợp tác Nga-Iran-OPEC

21/09/2016