Giá dầu bất ngờ tăng, kinh tế châu Á gặp khó

06/09/2016