Đường phèn sản xuất cạnh bãi rác, trở thành hàng chất lượng cao khi vào siêu thị (?)

27/08/2016