Đơn vị dùng hình ảnh Đan Lê trái phép bị phạt 50 triệu đồng

26/08/2016