Bảo Tín Minh Châu thừa nhận bán sai trọng lượng kiềng vàng

30/08/2016