79 chung cư vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội

11/06/2017